Banner

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș: colaborarea cu UDMR, o trădare de țară

Email Imprimare PDF

01_udmr_tradare_nationalaÎn data de 22.05.2019, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), organizație civică reprezentativă a celor 400.000 de români din județele Transilvaniei de Sud-Est, a adresatMinisterului Apărării Naționale, în temeiul Legii nr. 544/2001, o solicitare de informații privind avizarea monumentelor istorice, care a fost remisă, spre analiză, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, transmite Romanian Global News.

Din răspunsul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, reiese clar faptul că „Primăria comunei Sânmartin, jud. Harghita, a realizat lucrări de renovare a cimitirului, fără respectarea planurilor iniţiale ale necropolei din 1927, amplasând trei monumente comemorative ungare, panouri informative, plăci comemorative şi aproximativ 600 de însemne de căpătâi (cruci creştine cu însemne naţionale ungare) atât pe suprafeţele de teren în care, potrivit schiţelor identificate în documentele de arhivă, sunt înmormântaţi morţi de război ungari, cât şi pe cele pe care figurează morţi de război de alte naţionalităţi (români, austrieci, germani, ruşi, italieni şi sârbi), astfel încât elementele de identificare ale celorlalte naţionalităţi, altele decât cea ungară, nu se mai regăsesc în cimitir. Lucrările de restaurare menţionate anterior au fost realizate de către autoritatea locală din Sânmartin fără respectarea cadrului juridic aplicabil, fără avizul ONCE şi fără a ţine cont de normele dreptului internaţional umanitar. Lucrările au fost finanţate, aşa cum reiese din adresa cu nr. 3b-17/113/02.05.2019 remisă de Grupul Parlamentar UDMR de la Camera Deputaţilor către Ministerul Apărării Naţionale, din resurse proprii ale Primăriei Sânmartin, contribuţii ale unor persoane fizice, dar şi din donaţii ale Ministerului Apărării din Ungaria, fără înştiinţarea şi consultarea părţii române, contrar reglementărilor dreptului internaţional umanitar şi prevederilor acordului româno-ungar în domeniu. (...) Lucrările menţionate au fost realizate fără avizul de specialitate al ONCE, aşa cum prevăd art. 14 alin. (1), art.15 şi art. 16 din Legea nr. 379/2003."

În acest context, FCRCHM solicită sancționarea de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a instituțiilor și persoanelor vinovate de faptele mai sus menționate. De asemenea, FCRCHM solicită readucerea Cimitirului Internațional de la Valea Uzului la starea inițială din perioada interbelică, atunci când a luat fiinţă, în perioada 1926-1927, urmare a unei ample activităţi de centralizare a osemintelor eroilor descoperite pe Valea Uzului, efectuate de Societatea „Cultul Eroilor".

FCRCHM susține trecerea Cimitirului Internațional de la Valea Uzului în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Totodată, FCRCHM solicită Oficiului Național pentru Cultul Eroilor să poarte discuții clarificatoare și ferme cu instituția omoloagă din Ungaria și să reclame încălcarea acordului bilateral - Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008 şi ratificat, pentru partea română, prin Legea nr. 300/2008.

Considerând că UDMR este principalul instigator și factor de destabilizare a relațiilor interetnice din România, prin mesajele sale extremiste, antiromânești și antistatale, mesaje preluate întocmai de principalii lideri de opinie ai populației de etnie maghiară și reprezentanți ai mass-media, fapt confirmat și în situația creată în jurul Cimitirului Internațional de la Valea Uzului, FCRCHM solicită partidelor politice un pact național prin care să se angajeze că nu mai colaborează cu UDMR, colaborarea cu acest ONG reprezentând o trădare de țară.