Banner

Elevii din Rep. Moldova, îndemnați să-și continue studiile la Iași: Burse lunare de 65 de euro

Email Imprimare PDF

01_burse_elevi_mdÎn perioada 10-17 iulie curent, Iaşul organizează admiterea pentru elevii etnici români de pretutindeni, absolvenţi de studii gimnaziale din Republica Moldova care doresc să-şi continue studiile liceale sau profesionale în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din România.

Pentru elevii românii de pretutindeni, în anul şcolar 2019-2020, sunt repartizate 1 700 de locuri, din care 1 000 cu bursă din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 700 fără bursă. Bursa lunară este în valoare de 65 de euro şi se acordă pe parcursul anului şcolar, cu excepţia vacanţei de vară.

Comisia de admitere îşi va desfăşura activitatea la centrul de înscriere de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" din Iaşi (Strada Mihail Kogălniceanu nr. 10) zilnic, între orele 9.00-16.00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv 13 şi 14 iulie 2019, în intervalul orar 9.00-13.00.

Dosarele por fi depuse personal la centrul de înscriere de către candidaţii însoţiţi de un părinte/tutore sau pot fi trimise prin poştă la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului Iaşi (adresa: Strada Nicolae Bălcescu 26, Iaşi), până la data de 17 iulie 2019.

Pot accede în ciclul liceal/profesional din România candidaţii români de pretutindeni care:

- au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;

- fac dovada originii etnice române, potrivit art. 1;

- prezintă acte de studii care certifică absolvirea clasei a VIII-a, respectiv clasei a IX-a, promoţia anului current/promoţii anterioare, precum şi absolvirea gimnaziului din România.

Oferta locurilor este publică pe site-ul I.S.J. Iaşi: http://www.isjiasi.ro/ (la secţiunea Examene - Admitere) şi pe site-ul M.E.N., conform anexei 1, care este structurată pe trei categorii:

- locuri la învăţământul profesional anul I;

- locuri la învăţământul liceal clasa a IX-a;

- locuri la învăţământul liceal clasa a X-a

Absolvenţii clasei a VIII-a/ a IX-a din Republica Moldova care doresc să-şi continue studiile în anul I din învăţământul profesional o pot face exclusiv pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă.

Absolvenţii din Republica Moldova ai clasei a IX-a, care deţin un certificat de absolvire a gimnaziului şi care doresc să-şi continue studiile în România în clasa a X-a, respectiv într-o clasă inferioară, o pot face pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă (prin admitere computerizată), în limita locurilor disponibile.

Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secţiunea Examene - Admitere), la data de 24 iulie 2019.

În perioada 25- 26 iulie 2019, comisia de admitere de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi va analiza şi soluţiona cazurile speciale (fraţi, gemeni, tripleţi).

Rezultate finale, după soluţionarea cazurilor speciale, se vor afişa pe site-ul http://www.isjiasi.ro/ (la secţiunea Examene - Admitere) şi pe site-ul M.E.N., la data de 27 iulie 2019.