Banner

Se apropie data alegerilor locale și minoritare din toamnă în Ungaria. Până în acest moment sunt 4780 români înregistraţi

Email Imprimare PDF

01_vote_ungariaÎn cursul săptămânii viitoare, președintele Ungariei, Áder János,ar putea face publică data alegerilor de autoguvernări locale, dacăscrutinul ar avea loc în prima duminică a lunii octombrie, pe 6 octombrie2019. Acum cinci ani, alegerile au avut loc în a doua d uminicădin octombrie, dar în 2010 și în 2006 acestea s-au ținut în primaduminică a lunii octombrie. Unele surse arată însă că președinteleva alege pentru alegeri data de 13 octombrie 2019, scrie Eva Șimon în Foaia Românească, preluat de Romanian Global News.

 

În aceeași zi cu alegerile locale vor avea loc și alegerile consilierilordin autoguvernările de naționalitate, dar acestea vor fi anunțate deBiroul Electoral Național (și nu de președintele țării), care va stabiliși lista localităților în care se vor putea ține alegeri minoritare.

Alegeri minoritare românești se vor putea ţineîn 168 de localităţiLa fel ca acum cinci ani, alegeri minoritare se vor ține numai înlocalitățile în care, la ultimul recensământ din 2011, cel puțin 25 deoameni s-au declarat aparținători aceleiași naționalități. Alegătoriide naționalitate se pot înscrie în registrul electoral până în cea de-a16-a zi dinaintea datei alegerilor. Cei care nu se vor înscrie până atuncisau nu s-au înregistrat pentru alegerile anterioare nu vor putea votapentru consilierii de naționalitate și nu vor putea fi nici candidați.

Conform datelor de la recensământul din 2011, se vor putea ținealegeri minoritare în 2715 localități din țară. Cele mai multe autoguvernări(1383) vor putea alege și forma țiganii, iar cele mai puține(10) slovenii. Românii vor avea dreptul de a înființa autoguvernăriîn 168 de localități.

Dacă am fi înregistraţi peste 5000 de români,am putea avea 23 de deputaţi în AȚRUÎn momentul încheierii ediției noastre (2 iulie 2019), numărulromânilor înregistrați este de 4780 persoane, mult mai puțin față de5277 câți au fost înregistrați în toamna anului 2014. Însă și atunci, înmomentul anunțării datei alegerilor (iulie 2014), numărul românilorînregistrați a fost sub 5000, astfel Autoguvernarea pe Ţară a putut fialcătuită doar de 15 membri.

Mai sunt câteva zile până la momentul stabilirii datei alegerilor,iar până atunci, dacă s-ar mai înregistra peste 220 de persoane,viitorul AŢRU ar putea avea 23 de deputați, în loc de 15, câți au fostîn ciclul 2014–2019.

Toate alegerile în aceeași ziLa fel ca acum cinci ani, și de această dată toate alegerile minoritarese vor ține în același timp, adică atât cele de autoguvernări locale,teritoriale cât și cele de nivel național. Fiecare alegător va putea să-șiexprime opțiunea pentru diferitele organizații de naționalitate, carevor primi mandate direct proporțional cu voturile obținute.