Banner

Despre renovări şi festivaluri la şedinţa Adunării Generale a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria

Email Imprimare PDF

15_adunarea_generala_a_autoguvernariiAdunarea Generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria şi-a desfăşurat lucrările în cadrul unei şedinţe ordinare pe 13 septembrie, la sediulde pe strada Eminescu, din Jula. Înainte de lucrările propriu-zise, şedinţa a început cu un moment de reculegere în memoria lui Heinek Ottó, fost preşedinte al Autoguvernării pe Ţară a Germanilor din Ungaria, şi în memoria lui Ioan Sabău, tatăl părintelui protopop Origen Sabău, paroh la Apateu, transmite Foaia Românească, preluat de Romanian Global News.

Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Tiberiu Juhász. La întrunire au fost prezenţi 8 deputaţi din c ei 12, iar or dinea de zi a inc lus nouă puncte.

La primul punct, preşedintele a prezentat o informare despre cele întâmplate de la ultima şedinţă până în prezent: renovări care au avut loc pe timpul verii la reşedinţa de la Budapesta a AŢRU în valoare de 2 milioane de forinţi; 22 de milioane s-au cheltuit pentru renovări la şcoala din Aletea; renovări la şcoala din Jula, iar la sediul AŢRU din Jula s-au efectuat în valoare de 3 milioane lucrări la centrala termică. Preşedintele a vorbit despre reuşita Festivalului Gastronomic Românesc pe Ţară şi despre rezolvarea unor demersuri administrative privind renovarea grădiniţei din Bătania, şi a proiectului grădiniţei din Jula, dar şi despre sprijinirea din partea AŢRU a unor evenimente în cursul verii, cum ar fi „Betyárfesztivál" la Pocei (Festivalul haiducesc), Festivalul Pogăcelelor din Chitighaz, Zi Gastronomică la M acău, etc.

Preşedintele Juhász a precizat că în aceeaşi zi cu adunarea generală s-a întrunit în şedinţă şi Comisia financiară a AŢRU, unde s-a discutat despre modificarea prevederii bugetare a AŢRU şi a instituţiilor fondate, pe anul 2018. Această modificare a fost necesară deoarece mai multe instituţii au dispus anul acesta de fonduri suplimentare, obţinute prin

proiecte sau fonduri nerambursabile, obţinute de la Ministerul Resurselor Umane, pentru renovări.

Astfel, bugetul modificat a fost aprobat de adunarea generală în unanimitate. La un următor punct s-a aprobat darea de seamă din anul şcolar 2017/2018 a instituţiilor de învăţământ, subordonate Autoguvernării pe Ţară, iar în următoarele Gheorghe Cozma, şeful Oficiului AŢRU a informat auditoriul despre controlul intern al Curţii de Conturi la Şcoala generală şi Liceul românesc „N. Bălcescu" din Jula, după care a fost aprobat planul de r eglementare a C urţii de Conturi.

Domnul Tiberiu Juhasz a ţinut şi un informativ cu privire la plasarea provizorie a Grădiniţei „Lucian Magdu" din Bătania, la care actual se efectuează lucrări de dezvoltare a grădiniţei, proiect care trebuie finalizat până pe 31 decembrie 2018. Până atunci, grădiniţa românească

a primit spaţiu din partea Primăriei în clădirea fostei grădiniţe de pe strada Puskin, numărul 101, în vecinătatea Şcolii româneşti „Lucian Magdu" din Bătania.

La întâlnire au mai fost aprobate modificarea Actului Constitutiv al Şcolii şi grădiniţei de naţionalitate română din Chitighaz şi modificarea contractului de subvenţionare încheiat între AŢRU şi UCRU privind modul de finanţare a săptămânalului „Foaia românească", fonduri care se primesc de la Budapesta prin AŢRU.

Un ultim punct pe ordinea de zi a fost dezbaterea şi aprobarea cererii sosită din partea Asociaţiei „Pentru Cultura şi Tradiţiile din Micherechi" de a fi sponsorizată asociaţia pentru a se cumpăra costume populare, aşadar deputaţii au votat suma de 350 mii de forinţi pentru dansatorii din Mic herechi.

Prezent la şedinţă, Traian Kreszta, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlament a făcut un anunţ despre faptul că Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta a oferit posibilitatea de burse pentru studenţii de naţionalitate de la Facultatea Pedagogică din Sarvaş, secţia educatori, aceasta fiind o modalitate de a atrage studenţii de naţionalitate.

Aşadar, pentru anul şcolar 2018–2019, Catedra de limba română a Facultăţii Pedagogice din Sarvaş va primi burse pentru secţia educatori: 5 studenţi vor avea dreptul la bursă, 1 bursă de o sută de mii de forinţi pentru o studentă la zi, şi patru burse de câte 40 de mii de f orinţi de la f ără frecvenţă.

Tot la capitolul diverse s-a dat citire şi cererii lui Vasile Botaş, preşedintele Asociaţiei Românilor din Aletea, prin care solicită ca AŢRU să preia şi Grădiniţa nr. 3 din Aletea (aflată pe strada Kétegyházi), în care se învaţă limba română, instituţie care asigură o mare parte din numărul de elevi de la şcoala bilingvă din or aş.

Adunarea generală a fost de acord cu această propunere şi s-a votat ca despre această problemă să se discute la o următoare şedinţă, care se va ţine

în luna octombrie, la A letea.

 

Suntem parteneri cu:

Despre noiRomanian Global News constituie un canal de ştiri preluate, prioritar, din comunităţile româneşti de peste hotare, ştiri care vor fi transmise constant către mass-media din România, Guvern, Parlament, Preşedinţie etc. Acelaşi flux de ştiri îmbogăţit şi cu ştiri din România va fi transmis către  mass-media de expresie românească din  comunităţile româneşti de pretutindeni şi către presa străină . Scopul esenţial al unei asemenea întreprinderi este acela de a aduce realitatea românească de peste hotare în centrul atenţiei publicului larg din România. Astfel, pe lângă ştirile de senzaţie sau cu o anumită încărcătură politică, preluate de cele mai multe ori de mass-media din România, o agenţie de ştiri de acest tip va asigura prezenţa constantă în presa românească a tuturor evenimentelor din cadrul comunităţilor româneşti şi din ţările unde aceste comunitati traiesc. Agenţia se adreseaza mass-media din cadrul comunităţilor româneşti din statele vecine şi din Occident, mass-media străine, mass-media din România, cărora le pune la dispoziţie informaţia pe bază de parteneriat, ambasadelor României, ambasadelor străine din România precum şi altor instituţii interesate. Orice român din afara frontierelor care are ceva de transmis despre activităţile sale sau al comunităţii din care face parte poate fi corespondent al RGNPRESS.

NewsletterFacebook