Banner

Românii din Sudul Basarabiei, Regiunea Odesa, revin cu apelul către autoritățile române prin care cer renunțarea la divizarea programei și “moldovizarea” învățământului din zonă

Email Imprimare PDF

18_basarabia_bugeacMinisterelor abilitate în negocierea unui nou protocol de colaborare în domeniul educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei să confirme, că partea română se obligă să solicite oficial prevederea protocolară expresă în acest act de importanţă majoră pentru comunităţile istorice româneşti din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, formulare, conform căreia autorităţile ucrainene vor renunţa la divizarea, în continuare, a programei de învăţământ pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română din regiunea Odesa, prin promovarea glotonimului „limbă moldovenească", se arată în scrisoarea adresată autorităților române, preluată de Romanian Global News.

Către:

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE,

în atenţia Domnului Ministru TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

în atenţia Doamnei Ministru NATALIA-ELENA INTOTERO

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,

în atenţia Domnului Ministru VALENTIN POPA

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

în atenţia Domnului BOGDAN AURESCU şi a Doamnei SANDRA PRALONG, Consilieri Prezidenţiali

Urmare a ignorării scrisorii Asociaţiei „Basarabia" a Românilor din regiunea Odesa din 12.01.2018 de către instituţiile destinatare, şi anume: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Administraţia Prezidenţială, şi a lipsei unor răspunsuri oficiale, în conformitate cu art. 7 Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

având în vedere posibilele deficienţe de organizare interministerială în urma schimbărilor întreprinse la conducerea MRP şi MEN în perioada imediat următoare datei scrisorii menţionate, şi a preluării mandatului de noii miniştri la 29.01.2018,

menţionând, că în semn de protest faţă de dezinteresul autorităţilor române asupra tematicii abordate documentul din 12.01.2018 a fost făcut public în mass-media şi în reţeaua Facebook în data de 13.02.2018,

SOLICITĂM:

1. Ministerelor abilitate în negocierea unui nou protocol de colaborare în domeniul educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei să confirme, că partea română se obligă să solicite oficial prevederea protocolară expresă în acest act de importanţă majoră pentru comunităţile istorice româneşti din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, formulare, conform căreia autorităţile ucrainene vor renunţa la divizarea, în continuare, a programei de învăţământ pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română din regiunea Odesa, prin promovarea glotonimului „limbă moldovenească";

2. Remiterea proiectului Protocolului bilateral româno-ucrainean de colaborare în domeniul educaţiei la adresele Asociaţiei „Basarabia", şi/sau oferirea posibilităţii de examinare a acestuia prin intermediul Consulatului General al României la Odesa în termen rezonabil;

3. Numerele de înregistrare a corespondenţei menţionate, soluţii şi răspunsuri oficiale la toate punctele şi problematica expusă în scrisoarea noastră din 12.01.2018, textul căreia îl reproducem mai jos:

Excelenţele Voastre,

Urmare a vizitei oficiale a domnilor miniştri Teodor Meleşcanu şi Liviu Pop la Cernăuţi în data de 11 ianuarie 2018 şi a declaraţiilor şi comunicatelor care au succedat întâlnirilor de lucru cu omologii ucraineni, vă rugăm să atrageţi atenţia asupra impactului pe care îl pot avea unele omisiuni privitoare la comunitatea românească din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa. Cu părere de rău, la această întâlnire nu au fost invitaţi nici cadrele didactice române, nici reprezentanţii mediului asociativ românesc dinafara regiunii Cernăuţi, fapt care nu poate să nu-i îngrijoreze pe românii din aceste teritorii, cu privire la viitorul studiilor în limba maternă a copiilor lor.

În acest sens, constatăm o preocupare deosebită a instituţiilor statului român mai ales pentru cea mai mare şi mai compactă comunitate istorică românească, şi anume cea din regiunea Cernăuţi – veritabil centru cultural şi identitar al tuturor românilor din Ucraina. În scopul coagulării eforturilor solidare şi unitare ale mediului asociativ românesc din toată Ucraina în apărarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române, inclusiv a dreptului la educaţie în limba maternă, considerăm a fi extrem de importantă la momentul actual abordarea integră a problematicii identitare şi de supravieţuire a românilor din Ucraina prin incluziunea în negocierile bilaterale şi a problemelor specifice fiecăreia din cele trei mari comunităţi istorice româneşti din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa.

Astfel, prin prezenta scrisoare ne adresăm Excelenţelor Voastre, la rugămintea şi în numele liderilor asociaţiilor româneşti din Sudul Basarabiei şi a cadrelor didactice care predau în limba română în şcolile cu predare integrală sau parţială în limba română, rebotezată pentru această regiune istorică românească în mod intenţionat şi vădit dezbinatoriu de autorităţile ucrainene în limbă „moldovenească" imediat după semnarea tratatului de bună vecinătate cu România, în iunie 1997. Cu părere de rău, timp de 20 de ani această nelegiuire niciodată nu a fost obiect de negocieri sau discuţii româno-ucrainene la nivel înalt.

În perspectiva elaborării şi semnării viitorului protocol bilateral româno-ucrainean în domeniul educaţiei, în scopul salvgardării limbii române, a valorilor naţional-culturale şi a identităţii româneşti comunitatea românească din Basarabia Istorică necesită şi solicită condiţionarea de către partea română a următoarelor puncte:

1. Unificarea de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina a programei de învăţământ pentru şcolile cu predare în limba română din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, învăţământ divizat artificial începând cu anul 1998 în învăţământ în limba română în regiunile Transcarpatia şi Cernăuţi şi în limba "moldovenească" în regiunea Odesa. Tot aici - renunţarea la olimpiada de limbă "moldovenească" în regiunea Odesa, organizată anual de autorităţile ucrainene, şi organizarea într-un format bilateral a etapei naţionale a olimpiadei şcolare la limba şi literatura română pentru şcolile din toate cele trei regiuni.

2. Echivalarea/recunoaşterea automată a diplomelor de studii din România de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina.

3. Implementarea integrală în legislaţia ucraineană a recomandărilor Comisiei de la Veneţia privitor la problematica articolului 7 din noua lege a învăţământului din Ucraina.

4. Deschiderea posibilităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice care predau în limba română în Ucraina în sistemul de învăţământ din România şi recunoaşterea necondiţionată a diplomelor şi documentelor constatatoare.

5. Simplificarea procedurilor de autorizare a donaţiilor de carte românească pentru şcolile cu predare în limba română din Ucraina şi garantarea posibilităţilor de folosire complementară a manualelor şcolare editate în România sau Republica Moldova în procesul de învăţământ.

Neimplementarea punctului 1 echivalează cu abandonul în masă a învăţământului românesc din Sudul Basarabiei începând cu anul de învăţământ 2018-2019 şi ucrainizarea totală a acestuia, imposibilitatea şi inutilitatea implementării ulterioare a celorlalte solicitări, colaterale. Atragem atenţia, că nerenunţarea la glotonimul "limba moldovenească" pentru învăţământul românesc din regiunea Odesa se va solda cu un viitor protocol în domeniul educaţiei, separat, ucraino-moldovean, sau – mai grav – lipsa acestuia şi ucrainizarea totală şi tacită a şcolilor româneşti din Basarabia Istorică.

În scopul elaborării viitorului protocol româno-ucrainean în domeniul educaţiei şi stabilirii punctelor-cheie de interes şi negociere pentru cele trei mari comunităţi istorice româneşti din Ucraina, solicităm convocarea de urgenţă la Bucureşti (sau la Slatina, Cernăuţi sau Ismail) a unui grup de lucru, consiliu ştiinţific, conferinţă sau congres al cadrelor didactice de limbă română din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa. O astfel de întrunire ar fi extrem de binevenită şi utilă, şi poate fi organizată doar cu sprijinul instituţional şi financiar al statului român.

Consultarea cadrelor didactice române din Ucraina de către echipa negociatoare a statului român se vede cu atât mai necesară, cu cât în noiembrie-decembrie 2017 Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina a mimat, printr-o circulară internă, consultarea acestora, a părinţilor şi reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale, în ce priveşte propunerile pentru viitoarea lege a învăţământului secundar din Ucraina, fapt confirmat în regiunea Odesa. Acest lucru se întâmpla înainte de publicarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia cu privire la prevederile art.7 din noua Lege a Învăţământului, intrată în vigoare.

Chiar dacă decomunizarea/desovietizarea în domeniul învăţământului, recunoaşterea adevărului ştiinţific şi respectarea dreptului la educaţie în limba maternă pentru românii din Ucraina ar deveni veritabile dovezi de vocaţie europeană a tânărului stat ucrainean, considerăm că semnarea viitorului protocol bilateral în domeniul educaţiei trebuie să aibă o puternică şi unitară amprentă românească, iar pentru aceasta apelăm la sprijinul Patriei noastre istorice.

(...)

12 ianuarie 2018, Ismail "

Cu aleasă consideraţie,

Anatol POPESCU

Preşedinte fondator al Asociaţiei Naţional-Culturale

a Românilor din regiunea Odesa „BASARABIA"

Cavaler al Ordinului Naţional „Pentru Merit"

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , +40730484569, +380977433822

22.02.2018, Ismail