Expoziţia istorico–documentară «Din armata austro ungară în slujba României Mari: Legiunea Română din Italia (1916–1919)»

Expoziţia temporară «Din armata austro–ungară în România Mare: Legiunea Română din Italia(1916–1919) / Dall’esercito austro–ungarico alla Grande Romania: la LegioneRomena d’Italia (1916–1919)», curatoriată de Ion Cârja, Ioana Rustoiu şi ZoranMarcov, va fi deschisă publicului la Palatul Copiilor din Montereale Valcellina(Italia), în perioada 16 noiembrie–8 decembrie 2019, urmând a fi inauguratăsâmbătă, 16 noiembrie 2019, la ora 18,00, cu participarea autorităţilor locale, transmite Romanian Global News.

Expoziţia este organizată şi promovată de Institutul Român de Cultură şiCercetare Umanistică de la Veneţia, Direcţia pentru Cultură, Educaţie şiUrbanism a Primăriei Montereale Valcellina, Muzeul Naţional al Unirii din AlbaIulia şi Muzeul Naţional al Banatului din Timişoara, cu susţinerea InstitutuluiCultural Român şi colaborarea Primăriei Budoia (PN) şi Associazione culturale«George Enescu» din Sacile.
În deschiderea expoziţiei, care se va afla la dispoziţia publicului în perioada16 noiembrie–8 decembrie 2019, vor susţine alocuţiuni Arh. Igor Alzetta,Primarul oraşului Montereale Valcellina, Arh. dr. Paolo Tomasella, DirectorulDirecţiei pentru Cultură, Educaţie şi Urbanism a Primăriei MonterealeValcellina,Prof. univ. dr.Cristian Luca,Director adjunct alInstitutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi Prof.Carina Margareta Cesa Sava, preşedintele Associazione culturale «George Enescu»din Sacile.
Expoziţia va aduce în atenţia publicului,în SalaMonumentală a Palatului Copiilor din Montereale Valcellina, printr-un concept expoziţional elaboratîn conformitate cu principiile muzeologiei moderne, douăzeci de panouri dinforexcu reproduceriînalt-calitative de documente cu caracter memorialistic, corespondenţăşi fotografii de pe frontul italian al Primului Război Mondialşi din activitatea de organizare a Legiunii Românedin Italia, păstrate în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iuliaşi ale Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara, material deosebit de valorosşi în cea maimare parte inedit, cu impact la public, ce evocă evenimentele ce s-au succedat în perioada Marelui Războişi parcursul istoric al Legiunii Române din Italia.
În perioada Primului RăzboiMondial s-a constituit în Italia Legiunea Română, un corp de voluntari de naţionalitateromână cu drapel propriu, care a acţionat în consonanţă cu interesele militare aliateşi a dorit dintru început să contribuie la marele proiect politico–naţional românescal acelei perioade: desăvârşirea unităţii naţional–statale. Demersurile de organizareau început în iulie 1916 şi s-au finalizat prin încadrarea în Legiune, pe bază devoluntariat, a multora dintre prizonierii români din armata austro-ungară aflaţiîn Italia (în total circa 18–20000 soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri), la început întrei companii, iar în perioada octombrie 1918–februarie 1919 s-au format trei regimente,cu numele de «Horea», «Cloşca» şi «Crişan». Echiparea şi dotarea acestora s-a făcutcu material militar italian. Trei subunităţi formate şi dotate până în octombrie1918 au luptat efectiv, alături de armata italiană, până la încheierea armistiţiuluidin 3 noiembrie 1918. După aceea, unităţile componente ale Legiunii Române din Italiaau fost transferate în România şi o parte încadrate în Armata Regală Română, participândla operaţiunile militare care au vizat apărarea şi consolidarea Marii Uniri, înanii 1919–1920.
La recenta împlinire aunui veac de la înfăptuirea României Mari, rememorarea cooperării politico–diplomaticeşi militare concretizată sub forma Legiunii Române din Peninsula Italică aduce înactualitate aspecte din trecutul comun, din colaborarea româno–italiană din aniiPrimului Război Mondial, contribuind la redescoperirea relevanţei unor evenimenteistorice mai puţin cunoscute publicului din ambele ţări. În cadrul expoziţiei suntexpuse imagini ale unor materiale originale rămase de la membrii Legiunii Românedin Italia: acte, corespondenţă, fotografii şi cărţi poştale de pe frontul italian,documente privind organizarea Legiunii, toate acestea provenind din colecţiile MuzeuluiNaţional al Unirii din Alba Iulia şi ale Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara.Acestea mărturii de epocă, în bună parte inedite sau mai puţin cunoscute, sunt sursede interes direct pentru cunoaşterea relaţiilor italo–române din perioada PrimuluiRăzboi Mondial. Panourile expun informaţii esenţiale pentru înţelegerea rostuluişi rolului Legiunii Române din Italia în contextul epocii, ilustrând etapele angajamentuluimilitar, politic şi patriotic al celor care s-au alăturat corpului de voluntari,determinaţi fiind de nobilele idealuri de libertate, dragoste de ţară şi credinţaîn necesitatea unirii tuturor românilor în fruntariile aceluiaşi stat.

Romanian Global News

Read Previous

BARNEVERNETUL CONTINUA POLITICA CONTRA FAMILIEI

Read Next

Arhid. Sorin Mihalache: Tinerii din diaspora identifică mai clar componenta spirituală ca fiind esențială pentru viața lor

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *