CALUL TROIAN AL LIMBII ”MOLDOVENEȘTI”, ÎN PREMIERĂ, CA SPECIALIZARE ÎN UNIVERSITĂȚILE DIN UCRAINA! „Cadoul” Kievului pentru cei jumătate de milion de români din Ucraina!

Ministrul Educației și Științei din Ucraina, Hanna Novosad încă din 17 septembrie 2019 a emis Ordinul M.E.Ș. nr.1201, prin care aprobă LISTA specializărilor de pregătire a deținătorilor de studii superioare de licență și master la specialitatea 014.02 „Învățământ secundar. Limba și literatura (cu menționarea limbii), în baza căreia se formează și se plasează comanda de stat. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1064-19/sp:wide/conv#n15), transmit Asociatia Basarabia din Regiunea Odesa pe pagina sa de facebook, preluat de Romanian Global News.

Astfel, în premieră pentru învățământul superior din perioada independenței statului ucrainean, în care în cadrul universităților de stat din orașele Ujgorod, Cernăuți și Ismail exista specializarea 014.027 ”Limba și literatura română”, aceasta a fost dublată cu ”moldovenească”, prin Ordinul 1201/17.09.2019, în baza căruia, ÎNCEPÂND CU ANUL 2020 DIPLOMELE ABSOLVENȚILOR VOR CONȚINE:

SPECIALIZAREA 014.027

”LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MOLDOVENEASCĂ”
(румунська / молдовська мова і література)

Considerăm că, în fapt, în acest mod, ministerul ucrainean al educației și științei recunoaște în mod oficial comunitatea limbii ”moldovenești” cu limba română, fapt dovedit inclusiv prin comanda de același minister a edițiilor identice de manuale pentru două programe școlare aparent diferite, pentru românii și ”moldovenii” din Ucraina!

Menționăm, că mediul asociativ românesc din regiunea Odesa, și în special Asociația ”Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa a solicitat în repetate rânduri, pe parcursul ultimilor ani, unificarea programei de învățământ în limba română din cele trei regiuni ale Ucrainei, în care există importante comunități istorice/autohtone românești – Transcarpatia, Cernăuți și Odesa, programă dezbinată până la momentul de față în una de limbă română pentru Transcarpatia și Cernăuți, și limbă ”moldovenească” în regiunea Odesa.

Începând cu luna decembrie 2019 majoritatea colectivelor pedagogice din școlile cu predare în limba ”moldovenească” și asociațiile românești din Sudul Basarabiei au aderat la SCRISOAREA DESCHISĂ din 12.12.2019, adresată Președintelui Ucrainei Volodymyr Zelenskiy, Premierului, Miniștrilor de Externe și Ministrei Educației Hanna Novosad, solicitarea având aceleași deziderate – de renunțare la glotonimul ”limbă moldovnească” pentru școlile/clasele cu predare în limba română din regiunea Odesa, și trecerea acestora la programa de învățământ pentru școlile cu predare în limba română, aplicată pentru instituțiile școlare din regiunile Transcarpatia și Cernăuți. (http://www.bucpress.eu/politica/scrisoare-deschisa-a-mediului-asociativ-10918)

Considerăm, că statul ucrainean caută să aplice în continuare politicile de divizare ale regimului stalinist/sovietic, în ce privește comunitatea românească din Ucraina, prin reabilitarea mitului ”două limbi – două popoare, român și ”moldovenesc” ”, respectiv prin includerea calului troian al limbii și literaturii ”moldovenești” în specializarea de limbă și literatură română din cele trei centre universitare, care mai pregătesc cadre didactice de limbă română din Ucraina, cu scopul evident al menținerii fantomei limbii ”moldovenești” nu numai în puținele școli românești din Sudul Basarabiei Istorice, ci probabil – și extinderea acesteia, prin implementarea în celelalte regiuni, în special în raionul Noua Sulița din regiunea Cernăuți, zonă în care majoritatea populației românofone se declară în mod tradițional de naționalitate ”moldoveni”.

După cum s-a dovedit în ultimii ani, divizarea artificială în români și ”moldoveni”, precum și menținerea limbii ”moldovenești” în sistemul de învățământ școlar și – acum și universitar, au fost și sunt până în prezent instrumente foarte eficiente de ucrainizare a școlilor, spre o deznaționalizare și asimilare totală a populației românofone din Ucraina!

Având în vedere cele expuse, considerăm ca fiind oportună și extrem de necesară convocarea și organizarea în regim de urgență a unei conferințe științifice cu implicarea directă a Universităților de Stat din Ujgorod, Cernăuți și Ismail, a asociațiilor cadrelor didactice de etnie română din Ucraina, a mediului asociativ românesc, a delegaților din școlile cu predare în limba română din cele trei regiuni în cauză, precum și a Ministrului Educației și Științei din Ucraina și autorităților responsabile de existența, menținerea și dezvoltarea învățământului școlar secular în limba română din regiunile Transcarpatică, Cernăuți și Odesa.

În acest sens, Colegiul Asociației ”Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa propune pentru organizarea conferinței științifice data de 15 ianuarie, declarată drept Zi a Culturii Române – ziua de naștere a poetului național al tuturor românilor, Mihai Eminescu, iar drept locație – Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, regiunea Odesa. Facem apel către toți factorii de decizie cu competențe în problematica abordată, din Ucraina, România și Republica Moldova, să se implice activ și să ia atitudine față de iminența reabilitării și reinstalării ”moldovenismului” în sistemul de învățământ școlar și universitar din Ucraina!

Romanian Global News

Read Previous

Nicolae Negru: „Societatea civilă” e obosită, mass-media e complice?

Read Next

„De dor românesc,” o seară de folclor autentic pentru românii din Washington, DC

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *