Breaking News :

nothing found
februarie 24, 2020

Kievul continuă să lovească în românii din Ucraina! Ministerul Educației de la Kiev spune „Nu” limbii române în școlile din sudul Basarabiei. Ce face România?!

După mai bine de 30 de zile de la adresare, școlile cu predare în limba română din regiunea Odesa, ale căror colective pedagogice au aderat la o Scrisoare deschisă privind renunțarea la glotonimul „limbă moldovenească” au început să primească răspunsuri de la Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, transmite pe Facebook Anatol Popescudin partea Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, , citat de Libertatea Cuvântului și prelut de Romanian Global News.

Menționăm, că răspunsuri similare, cu argumentări identice, au mai fost primite de la Ministerul Educației de la Kiev de Asociația ”Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa începând cu anul 2014, dar și ulterior, de alte asociații ale românilor din Ucraina, care au sprijinit solicitarea noastră multianuală de unificare a programei de învățământ în limba română pentru școlile din cele trei regiuni limitrofe cu frontiera ucraineano-română, regiuni în care s-au păstrat peste 100 de școli românești din Maramureșul Istoric, Nordul Bucovinei, Herța, Hotin și Basarabia Istorică.
Înainte de a vă pune la dispoziție traducerea răspunsului oficial de la Kiev, expediat în 18.01.2020 profesorilor semnatari din Cartal/Orlivka, vă invităm să lecturați textul ”Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învăţământului pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018 şi 2018-2019”, întocmit în or. Chişinău, la 18 noiembrie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile ROMÂNĂ şi ucraineană, toate textele fiind egal autentice”. Chiar dacă face referire la ”etnia moldovenească”, Protocolul PREVEDE EXPRES, că este vorba despre absolvenții din şcolile medii de cultură generală cu studiere în limba moldovenească/ROMÂNĂ din Ucraina.
Astfel, constatăm că, pe de o parte, autoritățile ucrainene de resort operează cu termenul limbă română chiar cu autoritățile omoloage din Republica Moldova, referindu-se expres la reprezentanții ”etniei moldovenești” din Ucraina, iar atunci când un grup considerabil de cadre didactice, cetățeni ucraineni, vorbitori de limbă română solicită Kievului renunțarea la glotonimul ”limbă moldovenească” și recunoașterea oficială a unicității acestea cu limba română – sunt puși pe drumuri, ignorați, și amenințați (in)direct cu sancțiuni penale pentru instigare la ură interetnică!!!
Ambele variante lingvistice ale Protocolului în cauză pot fi liber accesate la următoarele adrese:
http://lex.justice.md/index.php…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_004-16…


TRADUCEREA DIN LIMBA UCRAINEANĂ a răspunsului Ministerului Educației și Științei din Ucraina, adresat colectivului pedagogic al școlii din Cartal/Orlivka, raionul Reni:
”Ministerul Educației și Științei din Ucraina
Directoratul educației preșcolare și școlare
Bd.Peremogy, 10, or.Kyiv, 01135, tel.(044)4814758,fax (044)4813287, e-mail:dps@mon.gov.ua
Profesorilor Școlii medii de cultură generală de treptele I-III
din Orlivka, raionul Reni, regiunea Odesa
myechinyanu@gmail.com
Stimați colegi!
În cadrul competențelor deținute, Directoratul educației preșcolare și școlare al Ministerului Educației și Științei din Ucraina a evaluat cererea dumneavoastră, expediată la adresa electronică a Ministerului Educației și Științei din Ucraina, și înregistrată cu număr de intrare K-11550/0-19 din 18.12.2019, referitor la unificarea programelor de învățământ pentru instituțiile de învățământ mediu cu predare în limba română și în limba moldovenească într-o singură programă – cu predare în limba română.
Vă informăm, că problema stabilirii denumirilor limbilor nu este de competența Ministerului.
În același timp vă informăm, că în conformitate cu articolele 11, 18 din Legea Ucrainei ”Cu privire la minoritățile naționale din Ucraina”, cetățenii Ucrainei au dreptul să-și aleagă liber și să-și reînnoiască naționalitatea. Obligarea cetățenilor, în sub orice formă, să renunțe la naționalitatea lor nu este permisă. Orice restricționare directă sau indirectă a drepturilor și libertăților cetățenilor după criteriul naționalității este interzisă și se pedepsește conform legii.
În legea Ucrainei ”Privind ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale și limbilor minorităților” (articolul 2) se prevede, că ”prevederile Cartei se aplică cu privire la următoarele limbi ale minorităților naționale din Ucraina: belarusă, bulgară, găgăuză, greacă, evreiască, tătarilor din Crimeea, moldovenească, germană, polonă, rusă, română, slovacă și maghiară”.
Conform rezultatelor Recensământului general din Ucraina din 2001, 73,3 procente din moldovenii din regiunea Odesa consideră ca limbă maternă limba naționalității proprii.
Conform prevederilor articolului 6 din Legea Ucrainei ”Cu privire la minoritățile naționale din Ucraina”, statul garantează tuturor minorităților naționale dreptul la folosirea și învățarea în limba maternă, sau studierea limbii materne în instituțiile de învățământ de stat, sau prin societățile culturale naționale.
Conform alineatelor al treilea și al patrulea ale părții întâi din articolul 7 din Lega Ucrainei ”Despre Educație”, persoanelor, care aparțin minorităților naționale din Ucraina li se garantează dreptul la educația în instituțiile comunale de învățământ, pentru obținerea educației preșcolare și primare, alături de limba de stat, în limba minorității naționale respective.
Reprezentanții comunității moldovenești consideră, că limba lor se numește moldovenească.
În anul școlar 2019/2020 în regiunea Odesa funcționează 2 instituții de învățământ mediu, în care elevii învață în limba moldovenească, 11 – în ucraineană și moldovenească, 4 – în limbile de învățământ ucraineană, rusă și moldovenească. În total învață în limba moldovenească în aceste instituții de învățământ mediu 2498 de elevi, în 161 de clase. Ca și obiect limba moldovenească este studiată de 2708 elevi. Fondatori ai instituțiilor de învățământ mediu sunt organele de autoadministrare locală.
Respectiv, Ministerul elaborează și implementează programe de învățământ în limba moldovenească.
Cu respect,
Director general (semnat indescifrabil) A. O. Osmolovskyi”

Romanian Global News

Read Previous

Acad. Vasile Tărâțeanu despre Legea Învățământului din Ucraina și impactul asupra școlilor minorităților naționale la emisiunea Dialogul zilei

Read Next

Români de pe cele două maluri ale Prutului vor serba Unirea Principatelor la Iași