Informații utile pentru cetățenii români din Canada care călătoresc în România

Măsurile adoptate de Canada în contextul gestionării epidemiei de COVID-19 stabilesc în sarcina companiilor aeriene responsabilitatea de a permite îmbarcarea în locul de plecare, transmite corespondentul Romanian Global News din Ottawa, Cristina Mihai, citând un comunicat al Ambasadei României.

Ambasada României la Ottawa dorește să-i informeze pe cetățenii români din Canada care se pregătesc să călătorească în România asupra următoarelor:
Informațiile disponibile la Ambasadă cu privire la operatorii de transport aerian care asigură curse pe relația Canada – Europa sunt:
Calendarul lunii iunie:
• Air Canada operează curse săptămânale pe următoarele relații: Montreal-Bruxelles (3 curse), Montreal–Frankfurt (7 curse), Montreal–Paris (7 curse), Toronto–Frankfurt (7 curse), Toronto–Londra (7 curse), Toronto-Munchen (3 curse din 25 iunie), Toronto-Tel Aviv (3 curse), Toronto-Zurich (4 curse), Vancouver–Londra (4 curse).
• Update: KLM operează 7 curse pe săptămână pe ruta Toronto–Amsterdam.
• Update: Air France operează 7 curse pe săptămână Montreal-Paris.
• Update: Lufthansa a reluat operarea curselor Montreal-Munchen (LH475) și Toronto-Frankfurt (LH471)
• Update: Swiss: au fost reluate cursele Toronto-Zurich și Montreal-Zurich (operate de Air Canada pe tronsonul transatlantic).
Informațiile referitoare la zborurile transatlantice aflate în operare sunt în continuare supuse schimbărilor, de aceea recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile companiilor aeriene anunțurile cu privire la efectuarea curselor.
Update:La 23 iunie, a intrat în vigoare lista statelor din zona verde actualizată, compusă din: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Estonia, Finlanda, Franța metropolitană, Germania (cu excepția districtului Kreis Gutersloh), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia, Ungaria. Reamintim că pentru cetățenii români/europeni care călătoresc din aceste state se elimină obligația de izolare/carantină și că se reiau zborurile către și dinspre aceste state în relația cu România.
Pentru persoanele care călătoresc în România din alte state decât cele precizate anterior, inclusiv Canada, se menține măsura obligatorie de izolare/carantină timp de 14 zile.
Update: Pentru persoanele care întrerup călătoria în state ale Uniunii Europene și o reiau după o anumită perioadă cu destinația finală România, prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se mențin prevederile privind condițiile în care se aplică măsura izolării la sosirea în țară:
• Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.
• Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.
Lista statelor din zona verde se actualizează săptămânal și poate fi consultată la http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.
Update: Având în vedere dispozițiile de la art. 4, anexa 3, din Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, zborurile dinspre și către Belgia, Iran, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia rămân suspendate.
În ceea ce privește tronsonul de transport intra-european către România, recomandăm cetățenilor români să ia cunoștință de măsurile restrictive impuse de statele europene, prin consultarea informației de la adresa http://www.mae.ro/node/51880. De asemenea, recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile companiilor aeriene anunțurile cu privire la operarea curselor intra-europene cu sosire în România.
Unele state membre ale Uniunii Europene au adoptat măsuri restrictive care privesc modul în care se efectuează tranzitul. Atragem în mod special atenția asupra regimului de tranzit aplicabil în Republica Cehă, astfel că îi îndemnăm pe cetățenii români care se întorc în România cu escală la Praga să îndeplinească obligațiile care apar la https://www.mae.ro/node/51905, paragrafele care se referă la efectuarea tranzitului, având în vedere că presupun contactarea Ambasadei României la Praga cu cel puțin 24 ore înainte de călătorie pentru îndeplinirea unor formalități (notificarea Poliției de frontieră din R. Cehă și eliberarea unei scrisori din partea Ambasadei României la Praga). Pentru celelalte capitale/orașe europene de escală, subliniem importanța ca cetățenii români să se informeze înainte de începerea călătoriei asupra condițiilor de efectuare a tranzitului, având în vedere că reglementarea nu este unitară la scara Uniunii Europene (la http://www.mae.ro/node/51880).
La 28 mai, prin Hotărârea nr. 26 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență au fost stabilite următoarele elemente relevante pentru cetățenii care doresc să călătorească spre România pe cale feroviară sau terestră prin servicii regulate:
• Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport feroviar din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020.
• Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020.
Update: În ceea ce privește regimul de funcționare a punctelor de trecere a frontierei de stat, lista celor care se mențin închise temporar, parțial sau total, se găsește la art. 5, anexa 3, din Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În vederea informării cu privire la punctele de trecere a frontierei, aflate în stare de operare, recomandăm cetățenilor români să consulte site-ul Poliției de Frontieră la https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1.

Recomandăm cetățenilor români să contacteze Ambasada României la Ottawa dacă există neclarități cu privire la cerințele stabilite de diferitele state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește efectuarea tranzitului (aeroportuar sau terestru).

Informații utile pentru cetățenii români care revin în Canada din România

Toate companiile aeriene care operează curse către Canada au obligația de a face triajul la îmbarcare în baza grilei de criterii stabilite la nivel federal (sunt autorizați să se îmbarce cetățenii canadieni și rezidenții permanenți, la care se adaugă anumite excepții bine precizate – informațiile se găsesc la https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html#unite-citizen-pr); informații utile legate de măsurile adoptate la nivel federal în contextul gestionării epidemiei se găsesc la https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-tc.html#toc_1 și la https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html).
Autoritățile federale canadiene au stabilit obligația pentru orice călător de a purta mască non-medicală / de a-și acoperi fața pe toată durata călătoriei (îmbarcare, zbor, trecerea frontierei / în tranzit). Nerespectarea obligației atrage, după caz, refuzul la îmbarcare sau aplicarea unei amenzi (până la 5000 CAD pentru persoanele fizice, până la 25.000 CAD pentru persoanele juridice). Măsura se aplică din 20 aprilie.

Informațiile și recomandările de la secțiunea precedentă a comunicatului, referitoare la planificarea călătoriei între Canada și România, sunt valabile și pentru călătoriile de întoarcere în Canada ale cetățenilor români.

Textul Hotărârii Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se găsește la https://ottawa.mae.ro/local-news/1456.
Textul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 26 din 28 mai 2020 se găsește la https://ottawa.mae.ro/local-news/1445.

Ottawa, 24 iunie 2020

Romanian Global News

Read Previous

Un Ambasador al Păcii în România: Lucreţia Berzintu

Read Next

A fost înființată o nouă parohie ortodoxă românească în Germania