octombrie 24, 2020

Deputatul Constantin Codreanu solicită înfiinţarea unei redacţii în dialectul istoric aromân în cadrul TVR Internaţional

Deputatul Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, i-a adresat doamnei Doina Gradea, preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune (SRTV), o întrebare parlamentară ce readuce în atenţie necesitatea înfiinţării unei redacţii în dialectul istoric aromân în cadrul postului public TVR Internaţional, transmite Romanian Global News.

În expunerea argumentelor, deputatul Codreanu menţionează, între altele, faptul că aromânii reprezintă, ca mărime, a doua comunitate dialectică istorică românească, iar România ca stat înrudit are datoria de a oferi sprijin cultural-identitar corespunzător conaţionalilor săi din Balcani. Parlamentarul reaminteşte că România, până la instaurarea comunismului, s-a achitat exemplar de aceste obligaţii, de-abia după căderea regimului dictatorial fiind posibilă reluarea gradual ascendentă a asistenţei culturale pentru grupul dialectal aromân înrudit.

Deputatul consideră, de asemenea, că după înfiinţarea secţiei aromâne la postul public Radio România Internaţional în anul 1994, fondarea unei redacţii în dialectul istoric aromân în cadrul postului public TVR Internaţional constituie un pas firesc şi indispensabil.

„O asemenea soluţie mediatică ar consolida statutul României de stat înrudit al aromânilor din ţările balcanice, oferindu-ne un instrument modern şi eficient de comunicare culturală cu fraţii aromâni, în beneficiul acestora”, declară Constantin Codreanu, cerând, totodată, Societăţii Române de Televiziune să identifice şi să aplice o soluţie strategică justă privind asistenţa cultural-identitară acordată acestei comunităţi dialectale româneşti. Apelul reiterează declaraţia politică prezentată de Constantin Codreanu la tribuna Camerei Deputaţilor în data de 20 martie 2018.

Deputatul reasigură, în acelaşi timp, conducerea SRTV de sprijinul deplin al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în vederea realizării acestui deziderat.

În întrebarea parlamentară, Constantin Codreanu a solicitat punctul de vedere al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune privind necesitatea şi posibilitatea înfiinţării unei redacţii în dialectul istoric aromân în cadrul postului public TVR Internaţional.

Astfel, în răspunsul oferit de doamna Doina Gradea, preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune, se precizează că SRTV a demarat un plan de acţiune referitor la elaborarea unei noi strategii a televiziunii publice, iar în contextul acestuia va fi examinată şi solicitarea deputatului Codreanu în subiectul înfiinţării redacţiei în dialectul istoric aromân.

Romanian Global News reamintește că limba română are patru dialecte: daco-român, aromân, meglenoromân și istroromân.
Aromânii, ramura sudică a poporului român, trăiesc, ca populație autohtonă, în Bulgaria, Macedonia, Albania și cei mai mulți dintre ei în Grecia. Se estimează că ținând cont de evoluția demografică din țările unde trăiesc și luând în considerare numărul de aromâni estimat de diverși cercetători de-a lungul vremii, numărul românilor/aromânilor din Balcani este de peste 2,5 milioane de persoane, aflate în pericol de asimilare. Politici draconice de asimilare sunt aplicate în Grecia și Bulgaria și oarecare recunoaștere a drepturilor lor sunt în Albania și Macedonia.
Pentru păstrarea identității lor este nevoie de intervenția fermă materială și diplomatică a României, care din păcate, nu se vede deloc.

Romanian Global News

Read Previous

Consiliului Europei notează ”cu regret” că predarea limbii române în Vidin, Bulgaria, a fost întreruptă! De parcă ar fi fost vreodată predată în sistemul public…

Read Next

Seniorii LIGII STUDENȚILOR merg la IAȘI! Piața Universității pe urmele Părintelui Justin