octombrie 24, 2020

Ce recomandă Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” alegătirilor români din Ucraina

Dat fiind faptul că în baza noului Cod electoral alegerile locale generale din 25 octombrie 2020 nu se organizează în aceiași zi cu alegerile parlamentare din Ucraina (cum au avut loc în 1998, 2002 și 2006) și nu în același an cu cele președințiale (ca în 1994 și 2010), iar la nivel central Uniunea Interregională “Comunitatea Românească din Ucraina” (UI CRU) nu a semnat nici un acord de colaborare și susținere reciprocă în alegerile locale la nivel național cu nici o forța politică cu reprezentare reală în Rada Supremă (Parlament) în care să fie reflectate Cerințele vitale ale Comunității Românești din Ucraina, transmite Romanian Global News, preluând un comunicat de presă.
Luând în considerație noua împărțire administrativ-teritorială și faptul că în Unitățile Teritoriale Unite cu o populație de peste 10.000 de locuitori înaintarea candidaților se efectuează pe linie de partid;
Ținând cont de conjunctura electorală diferențiată în diferite zone ale Ucrainei, întroducerea noului sistem electoral și necesitatea de a fi reprezentați în consiliile locale și în primării de către reprezentanți destoinici ai Comunității;
În urma consultărilor pe parcursul lunilor august-septembrie 2020 cu Membrii Senatului din teren, Comisia de Strategie și membrii Secretariatului executiv;
În baza “Principiilor activității UI CRU în campaniile electorale” adoptate de către membrii-fondatori în cadrul Congresului de constituire a Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” din 5 martie 2005, și reconfirmate definitiv la Congresul ordinar al UI CRU din 27 august 2010;
Luând cunoștință cu listele finale ale candidaților înscriși în buletinele de vot pentru posturile de primari și consilieri/deputați pentru consiliile locale;
Reconfirmând recomandările anterioare transmise membrilor Senatului UI CRU din teren în perioada preelectorală, Secretariatul executiv al Uniunii Interregionale
“Comunitatea Românească din Ucraina”,
RECOMANDĂ:
I. În Unitățile Teritoriale Unite cu populație majoritară românofonă de până la 10.000 de locuitori
DE SUSȚINUT
la posturile de primari și consilieri/deputați locali PRETENDENȚII
(care în urma recomandărilor noastre)
s-au înregistrat în calitate de candidați prin metoda de “autodesemnare” și care în perioada anterioară prin poziționare și activitate concretă au demonstrat că militează deschis pentru menținerea și folosirea limbii materne în biserici, în sistemul de învățământ de toate gradele, în sfera social-administrativă, au protejat și promovat tradițiile, obiceiurile și credința strămoșească, au demonstrat capacitatea de a elabora proiecte și programe sociale și de infrastructură în interesul comunității locale, și se bucură de respect incontestabil în rândurile membrilor colectivi ai UI CRU.
II. În localitățile cu populație mixtă, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de peste 10.000 de locuitori, în care înaintarea se efectuează pe linii de partid – RECOMANDĂM de susținut PRETENTENȚII, care întrunesc cerințele și calitățile expuse în punctul anterior (I), și care au fost înscriși pe listele partidelor care la nivel de parlament NU AU VOTAT legile care încalcă drepturile noastre constituționale la folosirea limbii materne în locurile viețuirii tradiționale în sfera publică, în învățământul de toate gradele, nu au agreat implicarea statului în problemele bisericii etc., dar MILITEAZĂ deschis pentru pace, transmiterea către comunitățile locale a mai multor competențe și resurse financiare, ameliorarea colaborării transfrontaliere și a relațiilor cu statele vecine, în particular, cu România și Republica Moldova,insistă la respectarea și asigurarea TUTUROR drepturilor și libertăților constituționale, susțin și promovează în organele reprezentative și executive cadre competente din cadrul Comunității Românești din Ucraina.
III. NU SUSȚINEM listele partidelor reprezentanții caroră AU VOTAT în parlamentul Ucrainei legile care lezează drepturile noastre constituționale la folosirea limbii materne în locurile viețuirii noastre tradiționale în sfera publică, în învățământul de toate gradele;
au agreat implicarea statului în problemele bisericii sau neagă statulul nostru de populație autohtonă la vatra noastră strămoșească.
IV. NU SUSȚINEM listele partidelor parlamentare, cât și ale celor din afara parlamentului care la nivel central sau local prin poziția lor încalcă sau ignorează drepturile noastre constituționale, în special cele fixate în preambulul Constituției, în articolele 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 53, 58, 60, 64, 68, 119, 132, 140 ale Constituției Ucrainei, precum și în “Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina” din 1 noiembrie 1991, în prevederile Concluziei 190/1995 “Cu privire la aderarea Ucrainei la Consiliul Europei”, în prevederile Convenției-cadru privind protecția drepturilor minorităților naționale și ale Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.
V. NU SE VOR BUCURA DE SUSȚINERE oficială din partea membrilor-colectivi ai UI CRU din teren candidații care au solicitat susținerea UI CRU, dar nu au răspuns la cerința de a dezaproba oficial tendințele de a îngusta formele și volumul drepturilor noastre constitutionale și nu s-au pronunțat deschis în favoarea menținerii sistemului existent de educație în limba maternă, păstrării și dezvoltării specificului nostru etno-cultural și interzicerii amestecului în problemele bisericii.
Ne adresăm către toți membrii colectivi ai Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” să aducă la cunoștința populației poziția noastră privind alegerile generale locale din 25 octombrie 2020.
Să alegem în organele locale pe cei mai demni!
Și așa să ne Ajute Bunul DUMNEZEU!
Secretariatul executiv al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, 10 octombrie 2020.

Romanian Global News

Read Previous

Petrișor Peiu: „Unirea înseamnă să te poți duce cu economiile strânse într-o viață la orice bancă, să le depui în siguranță, fără riscul de a le piede”

Read Next

Înaltă distincție a Statului Român pentru o profesoară de limba română din regiunea Cernăuți. La ceremonie ambasadorul României în Ucraina nu a precizat nimic de bursele promise de statul român elevilor români din Ucraina