Problema nerespectării drepturilor românilor din Bulgaria ridicată de Viorel Badea la Comisia pentru egalitate și nediscriminare a APCE

Joi, 15 octombrie 2020, a avut loc reuniunea online a Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la care a participat senatorul Viorel Badea, membru al Delegației Parlamentului României la APCE, transmite Romanian Global News.
Senatorul Badea a luat cuvântul în cadrul dezbaterii proiectului de raport cu tema: Prezervarea diversității lingvistice, etnice, culturale și naționale (raportor: Elvira Kovacs, Serbia, PPE/CD). În prezentarea sa, senatorul român s-a referit la două documente recent adoptate de către Comitetul consultativ al Convenției-cadru a Consiliului Europei pentru protecția persoanelor aparținând minorităților naționale. Astfel, a adus în discuție cea de a patra opinie a Comitetului consultativ al Convenției-cadru, publicată în 7 octombrie a.c. referitoare la Bulgaria, exprimându-și preocuparea cu privire la decizia autorităților bulgare de a suspenda învățământul în limba română în zona Vidin, o regiune cu o prezență românească însemnată. În context, a menționat că limba română continuă să fie predată pe teritoriul Bulgariei exclusiv ca limbă străină la Liceul Mihai Eminescu din Sofia în baza unei înțelegeri bilaterale româno-bulgare și a reiterat apelul Comitetului consultativ al Convenției-cadru față de autoritățile bulgare de a purta un dialog cu vorbitorii de limba română în vederea introducerii studierii limbii române și în limba română în zonele locuite în mod tradițional de etnicii români.
În intervenția sa, senatorul Badea a făcut referire și la cea de-a cincea opinie a Comitetului consultativ al Convenției-cadru privind Ungaria, dată publicității în 12 octombrie a.c., și care menționează că, în pofida unui cadru legislativ solid, persoanele aparținând minorităților naționale continuă să întâmpine dificultăți în mod curent în utilizarea limbii materne. Totodată, potrivit aceluiași document al Consiliului Europei, arată senatorul Badea, în Ungaria declarațiile politice și media au indus un climat general de intoleranță, care se răsfrânge asupra libertății de exprimare a culturii și identității persoanelor aparținând minorităților naționale.
În încheiere, senatorul Badea a salutat importanța elaborării unor asemenea rapoarte, care mențin problematica drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în atenția APCE.

Romanian Global News

Read Previous

Regina Maria, promovată în seria ICR Londra „Who is Romania” și preluată în Daily Mail

Read Next

Centrul american pentru Controlul Bolilor: 85% dintre pacienții infectați cu COVID au purtat „întotdeauna” sau „deseori” o mască