Ucraina se laudă cu povești, în timp ce închide școli cu predare în limba română

Ucraina a adoptat în anul 2020 legea „privind educaţia secundară generală completă”, pentru a concretiza şi a asigura un nivel suficient de predare în limbile oficiale ale Uniunii Europene pentru minorităţile naţionale respective şi pentru a asigura, pe lângă predarea limbii de stat, o proporţie suficientă de educaţie în limbile minorităţilor naţionale la nivel primar şi secundar, a transmis luni Ambasada Ucrainei în România, către Agerpres, preluat de Romanian Global News.

Conform noului act normativ, „persoanele aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina au dreptul de a obţine educaţia primară într-o instituţie de învăţământ de stat, municipală sau corporativă în limba minorităţii naţionale respective, pe lângă limba de stat” ucraineană.
De asemenea, ”persoanele aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina ale căror limbi sunt limbile oficiale ale Uniunii Europene şi care îşi exercită dreptul de a studia în limbile relevante în instituţiile de învăţământ de stat, municipale sau corporative obţin:

 • învăţământul secundar de bază în limba de stat în cuantum de cel puţin 20 la sută din volumul anual de timp de studiu în clasa a V-a cu o creştere anuală a unui astfel de volum (nu mai puţin de 40 la sută în clasa a 9-a);
 • învăţământul secundar de profil în limba de stat în volum de cel puţin 60 la sută din timpul anual de studiu”.
  Conform prevederilor Legii Ucrainei „privind educaţia” adoptată în anul 2017, ”persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina le este garantat dreptul de a studia în instituţiile de învăţământ comunale pentru învăţământul preşcolar şi primar, pe lângă limba de stat, în limba minorităţii naţionale respective”.
  „Persoanelor aparţinând popoarelor indigene, minorităţilor naţionale din Ucraina, le este garantat dreptul de a studia limba populaţiei indigene respective sau a minorităţii naţionale în şcolile publice secundare sau prin intermediul societăţilor culturale naţionale”, se mai menţionează în legea din 2017, potrivit ambasadei ucrainene. ”Conform programului educaţional, instituţiile de învăţământ pot preda una sau mai multe materii în două sau mai multe limbi – limba de stat, limba engleza şi în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene”, potrivit aceleiaşi legi.
  Precizările Ambasadei Ucrainei în România au fost transmise ca urmare a publicării la 17 decembrie de către AGERPRES a ştirii cu titlul „Szijjarto: Ungaria lucrează la adâncirea alianţei cu majoritatea vecinilor care obişnuiau să-i fie inamici” care conţine referiri la legea privind educaţia adoptată în anul 2017 în Ucraina. Clarificările legate de cadrul legislativ al Ucrainei referitor la educaţie survin având în vedere importanţa acestui subiect pentru Ucraina, pentru cetăţenii ucraineni care aparţin minorităţilor naţionale, dar şi pentru România şi alte state vecine, precum şi sensibilitatea subiectului menţionat.
  Comunitatea românească este a treia etnie ca pondere din Ucraina, după ucraineni şi ruşi, precizează MAE român pe website-ul său. Minoritatea română din Ucraina se confruntă cu mai multe probleme, printre care ”accesul la învăţământul în limba maternă pentru tot ciclul preuniversitar, mai ales în contextul adoptării Legii Educaţiei (septembrie 2017), utilizarea oficială a limbii române în administraţie şi în justiţie, finanţarea insuficientă a activităţilor asociaţiilor minorităţii române, media în limba română, păstrarea identităţii religioase, reprezentarea la nivelul administraţiei, lipsa reprezentării parlamentare, retrocedarea proprietăţilor care au aparţinut comunităţii româneşti etc.”, potrivit Ministerului de Externe român.
  Ultima sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ucrainene pe problemele asigurării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale a avut loc în decembrie 2018. Comisia mixtă, ”constituită în temeiul articolului 13 din Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, reprezintă un cadru de cooperare în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de cele două state în ceea ce priveşte menţinerea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, religioase şi culturale a minorităţii române din Ucraina şi a minorităţii ucrainene din România, aceasta evaluând periodic modul de îndeplinire a prevederilor relevante din tratat”, notează de asemenea MAE român.
  Acesta subliniază că ”depune toate eforturile pentru ca relaţiile politico-diplomatice dintre România şi Ucraina să evolueze inclusiv în beneficiul etnicilor români din statul vecin, în conformitate cu angajamentele asumate de statul ucrainean prin Tratatul cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina din 1997, Convenţia-cadru a Consiliului Europei pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare”.

Romanian Global News

Read Previous

În învățământul primar și secundar din Republica Moldova, 80,6% din studii se fac în limba română

Read Next

George Simion, după vizita lui Iohannis la Chișinău: Pentru noi, R.Moldova nu este un subiect care ţine de Externe. Pentru noi, R.Moldova este al doilea stat românesc şi sperăm într-o reunire cât mai grabnică