Apeluri ale Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria pentru distincțiile pe anul 2021

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2021, pentru distincția „Pentru învățământul românesc”, transmite Foaia Românească din Ungaria, preluat de Romanian Global News.
Pentru comunitatea românească din Ungaria, premiile sunt deschise persoanelor care îndeplinesc o activitate profesională excepțională în cadrul educației naționalității române. Premiul se acordă acelei persoane care a prestat o activitate remarcabilă în cadrul educației de naționalitate și în interesul comunității românești.
Pot face propuneri: deputații Adunării Generale a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria; prezidiul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria; instituțiile de învățământ publice de naționalitate română din Ungaria; instituțiile publice de învățământ care predau
limba română; autoguvernările locale de naționalitate; persoaneparticulare.
Nominalizări la distincția „40 de ani de activitateîn învățământul românesc din Ungaria”
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria face apel la nominalizăripe anul 2021, pentru acordarea distincției „40 de ani deactivitate în învățământul românesc din Ungaria”. Premiul se acordăacelui pedagog de naționalitate română, care a prestat o activitateremarcabilă de cel puțin 40 de ani în cadrul învățământului românescși se bucură de stimă în cadrul comunității. Pentru anul 2021,distincția se acordă cadrului didactic care în anul școlar 2020/2021a împlinit 40 de ani de acti vitate sau se află în pragul pensionării.
Pot face propuneri: instituțiile de învățământ românesc aflate subtutela AŢRU; deputații Adunării Generale a AŢRU.
Nominalizări la distincția „Pentru tinerii noștri”
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria militează pentrupăstrarea și dezvoltarea culturii și limbii române, acestea fiind opreocupare primordială. În acest scop, elevii din învățământul generalși liceal al instituțiilor de naționalitate română din Ungariasunt încurajați să-și înbunătățească continuu abilitățile de limbă
română, să își cultive utilizarea limbii române la un nivel tot maiînalt, consolidându-și astfel sentimentul de apartenență la culturași naționalitatea română, precum și la existența limbii române vorbite.
În baza celor de mai sus, Autoguvernarea pe Ţară a Românilordin Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2021, pentru distincția„Pentru tinerii noștri”. Premiul se acordă acelui elev care studiază șivorbește limba română la un nivel înalt.
Premiul se acordă în două categorii: pentru școlile generale și pentruliceu.
Pot face propuneri: directorii de instituții școlare.
Pentru fiecare categorie sunt nominalizați acei elevi care exceleazăla limba și literatura română sau în folclor, au obținut rezultatesemnificative într-o competiție internă sau au demonstrat nivelul decunoștințe la limba română peste medie și sunt exemple de urmatpentru colegii lor.
*Toate propunerile pentru cele trei distincții se vor trimite prin poștăsau electronic până în data de 1 mai 2021, la adresa: Ofi ciul AŢRU, 5700,Gyula, str. Eminescu nr. 1 sau prin email: atru@globonet.hu. Dosarelesă cuprindă datele personale și descrierea activității celor nominalizați.

Romanian Global News

Read Previous

Anca Stângaciu: Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia

Read Next

Marea Britanie se implică în criza din Marea Neagră. Royal Navy trimite două nave de luptă în zonă