Informații noi privind regimul de intrare în R. Moldova

Poliţia de Frontieră din Republica Moldova subliniază că, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.54 al CNESP din 29 aprilie 2021, se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID19, transmite Romanian Global News.

Se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

De asemenea, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor.

EXCEPȚII

Excepţie de la obligativitatea prezentării testului RT-PCR COVID-19 negativ și completării fişei epidemiologice, cu respectarea regimului de autoizolare, fac următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
– copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
– conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
– persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
– elevii/studenţii care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
– persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
– persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă în numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitației sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate, sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
– lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
– posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
– sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și cantonamente, precum și membrii delegațiilor sportive sau însoțitorii acestora (părinții sau reprezentații legali ai copiilor minori);
– persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
– persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens;
– persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă.
Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim după a 10-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Romanian Global News

Read Previous

Campanie TVR Moldova „Ambasadorii Succesului” / Un cuplu de medici din Republica Moldova a deschis o clinică medicală de succes în Braşov

Read Next

Renumit microbiolog de talie internațională avertizează că isteria Covid se bazează pe minciuni și că serurile experimentale pot provoca o catastrofă globală prin decimarea populației umane