Discuție privind drepturile românilor din Ucraina între Ambasadorul României la Kiev și șeful comisiei de resort din Rada Supremă

Dialogul privind drepturile etnicilor români din Ucraina continuă. La 8 iunie a avut loc discuția Ambasadorului României cu Dmytro Lubineț, șeful comisiei de resort din Rada Supremă privind viitoarea lege a minorităților din Ucraina, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News.
A fost subliniată necesitatea protejării drepturilor și identității etnicilor români, în mod special în domeniul educației și al utilizării limbii materne, precum si consultarea aprofundată a acestora cu privire la orice decizie ce poate afecta comunitatea românească.
De precizat că la 4 iunie a.c. a avut loc o discuție în regim online privind noul proiect de lege privind drepturile minorităților naționale. Este vorba de discutarea proiectului de Lege “Cu privire la minoritățile naționale” – ședința on-line a Comitetului pentru drepturile omului și minorităților naționale a Parlamentului Ucrainei.
După mai multe insistențe, s-a obținut 4 minute pentru a expune poziția Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” de către Aurica Bojescu, secretar responsabil, al acestei uniuni civice.
„Am atras atenția că proiectul de lege nu a fost consultat cu noi, propunerile noastre, înaintate la întâlnirea recentă din 28 mai 2021 la Cernăuți cu președintele Comitetului dl Lubineț, nu au fost incluse în proiectul de lege, iar consultările sunt doar formale, și nici măcar nu suntem auziți!
Am accentuat că Legea despre minoritățile naționale neapărat trebuie să includă normele cu acțiune directă din Constituția Ucrainei (art. 8, 10, 11, 22, 24, 53, 119, 132 etc.), dar, mai ales, din art. 53 care garantează dreptul la învățământ în limba maternă, și nicidecum nu trebuie să includă măsuri de îngustare sau eliminare a drepturilor deja existente (lucrul interzis direct prin art. 22 al Constituției), iar fără aceste prevederi proiectul este inacceptabil.
Totodată, am accentuat că acest proiect de lege nu poate și nu trebuie susținut de către membrii Comitetului pentru drepturile omului… și minorităților naționale” – dacă nu include toate 7 articole din “Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina”, adoptată în 1991 pentru a motiva minoritățile naționale să voteze pentru independența Ucrainei la Referendumul din 1.12.1991.
Mai mult decât atât, acest proiect de lege trebuie să corespundă și obligațiunilor internaționale ale Ucrainei (dacă ele au fost ratificate în concordanță cu art. 9 al Constituției), dar nu să intre în contradicție cu ele (în special, cu prevederile Convenției-cadru privind protecția minorităților naționale, Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, acordurile interstatale bilaterale etc.), prevederile constituționale și acordurilor internaționale având prioritate față de legislație educațională și lingvistică dacă ultimele intră în contradicție cu Constituția și acordurile internaționale ale Ucrainei.
Am declarat clar că nu acceptăm măsuri de îngustare a drepturilor noastre, și nu dorim să ne asimilăm – și aceasta este poziția majorității absolute a populației Românești băștinașe din Ucraina! Iar acest proiect de lege trebuie respins deoarece nu se bazează pe prevederile Constituției Ucrainei (cum cere art. 8 al Constituției)”, a scris Aurica Bojescu pe contul său de Facebook.

Romanian Global News

Read Previous

Lideri ai comunității românești din Albania fac demersuri pentru dreptul la școală în limba maternă. Copiii aromâni din Selenica ar putea studia la școală dialectul aromân

Read Next

Decretul privind instituirea Zilei Românității Balcanice a fost publicat! Aromânii și meglenoromânii din Balcani își vor serba ziua împreună cu frații din Țară!