10 mai – Ziua aromânilor/românilor din Balcani

În ziua de 10 MAI, în anul 1905, prin strădania diplomației române și internaționale, s-a publicat în ziarele din Constantinopol iradeaua de recunoaștere a drepturilor egale ale românilor (aromâni și meglenoromâni) din Imperiul otoman, transmite Romanian Global News.

În amintirea acestui eveniment petrecut în urmă cu 116 ani, Societatea de Cultură Macedo-Română anunță că la Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, str. Monetariei nr. 4, se va oficia în ziua de 10 MAI, ora 12, slujba de Te Deum oficiată de Presfințitul Varlaam Ploiesteanu, vicar patriarhal, și de soborul de preoți ai Bisericii Mavrogheni, cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, patriarhul României.

La Corcea, în Albania, la 10 MAI 2021, ora 11, prin grija lui Pano Bakali, președintele Fundației „Nicolae Iorga” din Saranda, și cu sprijinul Uniunii Naționale a Aromânilor din Albania, se va dezveli bustul preotului martir Papa Lambru Balamaci, în parcul din fața bisericii aromâne Sf. Sotir. La eveniment participă o delegație a Parlamentului României condusă de președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României, Claudiu Târziu, precum și o delegație din partea Institutului Cultural Român, oficialități locale albaneze, reprezentanți de marcă ai comunității de aromâni din regiune.

Iradeaua de la 23 mai 1905 prin care sultanul dădea drepturi aromânilor din Balcani. Sultanul Abdul Hamid a dat pe 23 mai 1905 iradeaua (decretul) în favoarea aromânilor din Balcani, prin care aceștia erau recunoscuți ca o comunitate distinctă, cu drepturi culturale proprii și cu posiblitatea de a-și constitui foruri specifice de reprezentare.
Iradeaua suna așa: „Majestatea sa Imperială, sultanul, care în sentimentele sale de înaltă justiţie şi îngrijire părintească pentru popoarele sale, îşi întinde binefacerile şi favorurile sale asupra tuturor supuşilor săi credincioşi, fără deosebire de rasă, nici religiune, luând în consideraţie suplicele supuse, în timpul din urmă, la picioarele tronului imperial de către supuşii săi valahi, a binevoit să ordone că, în virtutea drepturilor civile, de care dânşii se bucură cu acelaşi titlu ca şi ceilalţi supuşi nemusulmani, comunităţile lor să desemneze pe muhtari (primari) conform cu regulamentele în vigoare;
ca, după cum se practică pentru celelalte comunităţi, membrii valahi să fie deopotrivă admişi, după regulă, în consiliile administrative şi ca înlesniri să fie acordate de către autorităţile imperiale pentru profesori numiţi de către zisele comunităţi pentru inspectarea şcolilor şi îndeplinirea formalităţilor dictate de legile Imperiului pentru deschiderea noilor stabilimente şcolare.
Această ordonanţă imperială a fost comunicată departamentelor respective pentru executarea ei.”

Romanian Global News

Read Previous

Dan Dungaciu: Noi şi Rusia. Cum văd românii ameninţarea din Est

Read Next

9-10 mai, Zilele Independenței României